facebook share

Brædstrups hyldest til Genforeningen

På stenen kom et anonymt skriftforslag:

Til minde om det sindelag om trofast vogted Danmarks sag.

Når vi går forbi Det gamle apotek, så prøv at stands op og læs på stenen! 

Og så er denne bygning i øvrigt bygget 1856-7, og den er foreviget sammen med Brædstrup kirke og solparken i LEGOland!

(Fra lærer Karl Gunhøjs artikel i avisen d. 10 april 1976)
 
I årsskrift 1990 skriver af Annelise Andersen om sin morfar slagtermester N.Chr. Wonge og her nævner hun  Onkel Madsen, som stod ovenpå stenen og dirigerede forløbet... 

"En af turene med morfar gik til godset Løndal.

Morfar ville se, hvor genforeningsstenen havde ligget. Genforeningsstenen blev, som mange sikkert har hørt, trukket den lange vej fra Løndal til Brædstrup ved menneskekraft - det sidste stykke endda af kvinder og børn, deriblandt jeg,- med min onkel Madsen stående på stenen for at råbe den rigtige takt i de mange menneskers træk i tovene.

Her forekommer en episode, at da stenen hang og dinglede i sin galge over det sted ved apoteket, hvor den skulle stå til evig tid, lagde onkel Madsen sig i kådhed over veludført arbejde ind under stenen foran det gamle Apotek, men næppe var han kravlet ud, førend kæderne brast, og stenen faldt til jorden." 

Man tænker måske på Olsenbanden i Jylland......

A.A. fortsætter: 

Familien på Løndal interesserede sig meget for Sønderjylland, og i 1921 skænkede konferensråden en meget vægtig gave til Brædstrup by - en 18 ton tung sten, som i Vinding skov. Først blev den gravet ud, dernæst løftede en kran den på en blokvogn. Omkring 500 mennesker mødtes St. Bededag 1921 og slæbte blokvognen de første 300 m. Den følgende søndag fortsatte man og nåede på et par timer frem til landevejen ved Løndal. Her stod konferensråden med frue, og alle sang "Der er et yndigt land". Med musik og faner i spidsen fortsatte toget de 10 km mod Brædstrup. Velankommet til byen blev den trukket af kvinder og børn det sidste stykke.

I Brædstrup avis Fredag d. 3 Juni 1921 står:

Genforeningsstenens Afsløring i Brædstrup finder sted Lørdag d. 4, Juni, Eftermiddag Kl. 3 i forbindelse hermed indbydes samtidig til Flagfest / Valdemarfest med:

Program:

Kl. 3 Afsløringshøjtidelighed, hvor Hr. forsvarsminister Claus Berntsen taler.

Efter afsløringen Procession til Festpladsen i skoven, hvor der vil blive sørget for forskellig underholdning:

  • Taler,
  • Koncert,
  • Sang,
  • Væddeløb,
  • Fyrværkeri,
  • Karussel,
  • Etc.

Madkurve medbringes. Restauration paa festpladsen. Kommitéen.

Ved midtbyrenoveringen blev genforeningsstenen flyttet fra et stort rosenbed ned i niveau med det nye fortov.

Mon der er nogen, der ved i hvilket årstal ?