facebook share

Aktivitetsparken i Brædstrup

Visionen for Brædstrup Aktivitetspark

Visionen med Brædstrup Aktivitetspark er at skabe udvikling i Brædstrup by og at opnå en synergieffekt med områdets/oplandets andre seværdigheder. Derved vil vi prøve at skabe et godt flow for byen og for turisterne, så Brædstrup kan tilbyde flere oplevelser.

Visionen er at skabe muligheder for aktiviteter, oplevelser og et større udeliv for både byens borgere og udefrakommende familier, skoler, foreninger, ungdomsgrupper, børnehaver, turister, brugere af hospice og livsstilscenter, fitnesscentre, erhvervsliv og andre interessegrupper.

Der vil derfor være fokus på, at Aktivitetsparken skal være for alle, uanset alder.

Turisme

Vi ser det som en oplagt ide at Aktivitetsparken kombineres med Bakkelandets naturskønne områder.

Det vil være naturligt at Aktivitetsparken indgår i ture via Naturstien til den Genfundne Bro eller Vestbirks vandkrafts områder. Ligeledes kan Parken forbindes med ture til Ring sø, Himmelbjerget, Yding Skovhøj, Ejer Bavnehøj, Gudenåen eller Horsens og Silkeborg byers mange tilbud. Parken indgår i Brædstrups hjertesti, eksisterende stisystemer.

Aktivitetsparken placering

Aktivitetsparken etableres på kommunale arealer i overensstemmelse med de rammer som den pågældende lovgivning og hensynet til naturværdier giver. 

Det vil sige indretningen heraf skal ske i en balance mellem benyttelse og beskyttelse af de smukke omgivelser.