facebook share

Brædstrup Lokalråd arbejder for lokalsamfundets udvikling, fællesskabet og det gode liv......

Lokalrådet er din lokale stemme og bindeleddet mellem byens borgere og foreninger til Horsens Kommune og andre myndigheder.

Rådet er et uafhængigt og ikke partipolitisk råd, der arbejder for at udvikle Brædstrup på mange områder og platforme til glæde for byens borgere, uanset deres alder, køn og interesse.

Rådet er sat i verden med et ønske om, at byen skal fortsætte sin positive udvikling med et rigt udvalg af gode bosætningsmuligheder, god infrastruktur og en smuk og enestående natur, både i byen og rundt omkring vores dejlige by i Bakkelandet.

Hvem er vi?

Rådet består af syv medlemmer, hvoraf de fire er valgt som repræsentanter for byen foreninger og de øvrige medlemmer er valgt blandt byens borgere på årets generalforsamling. Frants Arboe er valgt som formand for Lokalrådet og Søren Munk er næstformand.

Og hvordan vil vi gøre det?

Lokalrådet søger til enhver tid det inkluderende samarbejde og den åbne dialog med alle borgere og myndigheder. Vi vægter synlighed meget højt og er tilgængelige for alle, både fysisk og digitalt.

Lokalrådet inddrager alle borgere i arbejdet for at styrke den lokale identitet og stolthed. Vi understøtter de gode traditioner og medvirker til fornyelse af lokalsamfundets kultur gennem sammenskabelse og nye initiativer.

Lokalrådet kommunikerer målrettet og vedkommende. Vi er det direkte kontaktled mellem Kommune og lokalsamfund i sager af offentlig karakter, og som gode ambassadører søger vi altid at støtte og indfri lokale interesser og potentialer.

Åben for input

Rådet er altid åbne for input fra borgerne til udvikling og forskønnelse. Hvis du sidder med noget på hjertet eller har en god ide, så er du velkommen til at kontakte foreningens formand, Søren Munk.

Læs om projekter

Vi er ansvarlige for Facebook-siden Brædstrup i Udvikling, hvor det er muligt at læse om nye tiltag, projekter eller arrangementer i Lokalrådet. Vi har et tæt samarbejde med Brædstrup Avis og flere gange om året, har vi en rubrik i avisen med Nyt fra Lokalrådet.

Læs nyheder på Facebook her