Brædstrup har været tingby siden 1801

Brædstrup ligger i Østjylland, 18 km nordvest for Horsens og havde i 2017 et indbyggertal på 3635. Brædstrup var fra år 1966 til 2006 administrationscentrum for Brædstrup Kommune, men er nu en del af Horsens Kommune.

Byen ligger ved Horsens-Silkeborg landevejen (rute 52) og grænser op til Ring Skov.

Brædstrup er en stationsby og har været tingby siden 1801. Tinghuset er fra 1919 og er bevaret med dets oprindeligt inventar. Tidligere var sygehuset en af byens største arbejdspladser. I byen ligger Hotel Pejsegården med konference faciliteter, restaurant og teater. Byen har en central folkepark med legeplads til de mindste og aktivitetspark til børn og voksne. Parken benyttes til gåturer, friluftskoncerter og -teater.

Brædstrup er beriget med en natursti (Regional Cykelrute 31 fra Horsens til Silkeborg), som følger terrænet efter den oprindelig smalsporede Horsens-Bryrup-bane fra 1899, der i 1929 blev omlagt til normalspor og videreført til Silkeborg. Banen, der fungerede indtil 1968, medførte en opblomstring for byen.

Kirken i Brædstrup blev bygget i 1941, som afløser for den nedrevne Ring Kirke sydvest for byen. Kirkens fundament, døbefont og alterbord er fra Ring Kirke.