facebook share

Udkast til Design- og konceptkatalog for Ring Sø

Lokalrådet har den seneste tid arbejdet med at lave et interessant og brugbart Design- og konceptkatalog for naturområdet omkring Ring Sø.

 

Se udkastet på kataloget her

Frivillig café

Måske bliver Brædstrup en mere spændende by at bo i for de unge. I hvert fald har to entusiastiske medlemmer af Brædstrup Lokalråd gang i et projekt, der kan få stor betydning for ungdomslivet i Brædstrup.

Det handler om flere ting - dels om at etablere et nyt tilholdssted for unge i byen - en såkaldt ungdomscafé - og danne en ny forening omkring cafeen, dels at få skabt helt nye former for samarbejde mellem de frivillige fra de lokale foreninger og andre engagerede mennesker.

Det handler også om at få sat gang i nogle nye tanker omkring selve det at arbejde frivilligt.

Projekt af Brædstrup Lokalråd: Heidi Daugaard og Kætil Rokkjær og i samarbejde med Sund By.

Film om Brædstrup

Umiddelbart før jul 2018 går arbejdet i gang med at producere en film om Brædstrup.

Filmen bliver produceret som en tilflytter- og bosætningsfilm om Brædstrup og opland – foråret 2019 vil blive brugt til alle de indledende opgaver. Og når bøgen er sprunget ud, først i maj, bliver en drone sendt op for at filme byen og oplandet i skønne forårsbilleder.

Glæd jer, - den bliver god.

Hjemmesiden

Da Lokalrådets hjemmeside vil være under konstant udvikling, kan den pt. betegnes som et igangværende projekt. Lokalrådets hjemmeside skal være stedet hvor der er mulighed for at få alle oplysninger om det der sker i Brædstrup. Disse oplysninger kan findes, enten direkte på siden eller ved at linke videre til byens mange foreninger ol.

Desuden vil der være en kalender, hvor man kan få oplysninger om alle væsentlige arrangementer i Brædstrup.

Områdefornyelse og byfornyelsen

Lokalrådet har engageret sig rigtig meget i specielt områdefornyelsen i Brædstrup og der er møder med arkitekterne bag projektet minimum en gang om måneden. For at områdefornyelsen kan blive en succes, er det vigtigt at få den lokale forankring og det vil Lokalrådet meget gerne være med til at sikre.

 

Læs mere om områdefornyelse og byfornyelse her