facebook share

Generalforsamling i Brædstrup Lokalråd

Der indkaldes herved til generalforsamling i Brædstrup Lokalråd Mandag den 25. april 2022 kl. 19.00 i Brædstrup Biblioteks Multisal, Niels Wonges Vej 8, 8740 Brædstrup.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Fremlæggelse af årsberetning, regnskab og budget.
  • Formanden Frants Arboe fremlægger Lokalrådets årsberetning.  
  • Kasserer Søren Munk fremlægger årsregnskab for 2021 til godkendelse.   
  • Kasserer Søren Munk fremlægger budget for 2023 til godkendelse.  
 4. Bestyrelsen fremsender forslag til ændringer af vedtægterne for Brædstrup Lokalråd. Der henvises til særskilt bilag.   
 5. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 6. Præsentation af fødte medlemmer af lokalrådet – udvalg af nedenstående:
  • Brædstrup Skolebestyrelse - Mette Toft Oxbøll
  • Brædstrup Borger- og Turistforening – Frants Arboe
  • Brædstrup IF i samarbejde med øvrige idrætsforeninger i Brædstrup – Søren Munk.
  • Brædstrup Handel & Erhverv – Steen Laursen.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til lokalrådet.
  • Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. På valg er Kim Bach Hansen (modtager genvalg) og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. På valg er Rikke Hedegaard (modtager ikke genvalg).
  • Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Punktet udgår hvis ikke bestyrelses forslag til ændringer i vedtægterne godkendes.  
 8. Valg af en 1. suppleant og en 2. suppleant.
 9. Valg af revisor:
  • Valg af 1 revisor for 1 år.
  • Valg af 1 revisor for 2 år. Punktet udgår hvis ikke bestyrelses forslag til ændringer i vedtægterne godkendes.
 10. Valg af 1 revisorsuppleant. Punktet udgår hvis ikke bestyrelses forslag til ændringer i vedtægterne godkendes.
 11. Eventuelt

Klik her for Agenda.

Klik her for bilag "Forslag til ændringer af vedtægterne for Brædstrup Lokalråd".

Klik her for Årsregnskab 2021.

Kalenderoversigt