facebook share

Generalforsamling i Brædstrup Lokalråd

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Fremlæggelse af årsberetning, revideres regnskab og budgetter.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Præsentation af fødte medlemmer af Lokalrådet:
  1. Brædstrup IF - Søren Munk.
  2. Brædstrup Skole – Mette Oxbøl
  3. Brædstrup Borgerforening/turistforening – Jens Skifter modtager ikke genvalg
  4. Brædstrup Handel og erhverv - Pernille Stobberup.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. På valg er Niels Dybdahl - Der ikke modtager genvalg.
 7. Valg af 1. og 2. suppleant
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Kalenderoversigt