facebook share

Generalforsamling i Brædstrup Borger- og Turistforening

Onsdag den 20.03.24 kl. 19.30 i Brædstrup Hallens mødelokale.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formand fremlægger beretning
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab og status
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (for 1 år)
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)
9. Valg af revisor (for 2 år)
10. Valg af revisor-suppleant (for 1 år)
11. Eventuelt

 

Kalenderoversigt