facebook share

Bliv opdateret på Færdselsreglerne

Den lokale kørelærer fra Thomas Køreskole kommer på Aktivitetscenter Brædstrup.

Færdes du i trafikken, og har du lyst til at få en opdatering om fx nye skilte, nye vejtyper som f.eks. 2 minus 1 vej og andre opdateringer, så kom med til en informativ eftermiddag.

Vi kommer også ind på hvad en vejledende helbredsmæssig køretest er og hvorfor nogle bliver indkaldt til den.

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål samt få et tip eller to.

Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Tilmelding senest torsdag den 7. marts på opslagstavlen i Aktivitetscentret, via mail på kiko@horsens.dk eller tlf. 21586297

Aktivitetscenter Brædstrup, Søndergade 41, 8740 Brædstrup
For alle 60+ & førtidspensionister

Kalenderoversigt