facebook share

Generalforsamling i Lokalrådet

Der indkaldes hermed ihenhold til vedtægternes§4 til generalforsamling i BrædstrupLokalråd.

Tirsdag den 30.april kl.19.00 i kantinen på Brædstrup Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne kan læses på www.brædstrup.dk:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Fremlæggelse af årsberetning,revideret regnskab og budgetter.

4. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen forslår en tilpasning af Lokalrådets vedtægter.

5. Præsentation af fødte medlemmer af Lokalrådet: Brædstrup IF – Søren Munk. Brædstrup Skole – Kætil Rokkjær. Brædstrup Borgerforening/Turistforening. Brædstrup Handel og Erhverv.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Pernille Stobberup – modtager ikke genvalg. På valg er Preben Norup – modtager ikke genvalg.

7. Valg af 1.og 2.suppleant.

8. Valg af revisor- ikke på valg i år.

9. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til formanden 14 dage før generalforsamlingen til preben@nshnordic.com. Efter generalforsamlingen vil Tommy Pedersen, den nye lokale betjent, fortælle om sit nye job i Brædstrup.

Der serveres kaffe efter generalforsamlingen.

Alle er velkommen.

Med venlig hilsen

Brædstrup Lokalråd
Preben Norup