facebook share

Bakkelandets Byfest

Bakkelandets byfest er en fælles fest for alle børn og voksne.

Formålet med arrangementet er at skabe liv i byen og gøre brug af vores smukke folkepark. Vi håber på at byfesten ryster folk sammen og vi forsøger at favne bredt i forhold til målgrupperne.

Der er aktiviteter og hygge for børn.

For de voksne er der musik og fællesspisning samt banko, som afslutning på weekenden.

Vi samarbejder med lokalrådet og byens foreninger, så alle får mulighed for at bidrage til byfesten og støtte op om arrangementet.

Billetter kan købes følgende steder:

  • Fru Skov
  • Bakkelandets Legetøj
  • Brædstrup Hallens Cafeteria
  • Din Tøjmand

Bakkelandets Byfest er en frivillig forening (non profit) og alt overskud går til byens foreninger og frivillige.