Horsens

Rørbæk Sø

Den Genfundne Bro ved Gammelstrup

Himmelbjerget

Gravhøjen på Østergade i Brædstrup

Stavildshøj som er en rundhøj fra oldtiden, der også passeres ved at følge hjertestien i Brædstrup.

Klostermølle

Stjernholm Museum ved Nim

Vestbirk Søerne og Vestbirk Vandkraftværk

Ejer Bavnehøj, Yding Skovhøj og Møllebakken

Vrads Sande

Silkeborg

Gl. Rye Mølle med museum

Ferskvandsmuseet i Ry

Danmarks 6. mindst besøgte museum.

Slaggård Banke

En rigtig god udsigt med flere gravhøje.

Velling Kalv og Gavl

Gravhøje med udsigtspunkter

Langballe – Ulstrupgårde nordøst for Vinding.

Tinnet Krat

Gudenåens udspring og Skjernåens udspring.

Tørring

En driftig handelsby med mulighed for kanofart på Gudenåen.

Tørring, Ølholm og Uldum Kær

Et naturskønt område med fugletårn, gangstier og broer over Gudenåen.