Områdefornyelse

Brædstrup skal være en by, der er fyldt med liv og fællesskab.

Områdefornyelsen skal sikre, at der skabes nye veldefinerede byrum, der inviterer til leg, ophold, bevægelse og livsglæde - til en ny lokal bylivskultur.

Formålet med projektet er ikke mindst for at tiltrække nye beboere, men også for at gøre det muligt for nuværende beboer at blive boende i Brædstrup hele livet.

Læs byfornyelsesprogrammet