facebook share

Tina Kortbæk Jensen

Tina Kortbæk Jensen er fra 1977 og bosat i Brædstrup. Tina er mor til to piger Frida og Freja og kærester med Jan Bilstrup. Hun arbejder til daglig som HR- & Marketingkoordinator hos en større nedbrydningsfirma i Hovedgård. 

Bestyrelsesarbejde

Tina er menigt medlem i Lokalrådet og udpeget dertil af Brædstrup Skoles bestyrelse, hvor hun sidder som suppleant. Tina er med i Kultur & Ungeudvalget for Brædstrup Lokalråd, hvilket hun er glad for, da hun brænder for børn og unge.

Tina har været medlem af Lokalrådet siden august 2022.

 

Gå tilbage til bestyrelsen