Foredrag med Vibeke Bruun Ahlgreen

Foredrag med Frivillig-koordinator på Guidenå Hospice, Vibeke Bruun Ahlgreen fortæller om sit arbejde.

Vibeke er bindeled mellem de mange frivillige og personalet.

Pris: 40 kr. inkl. kaffe og kage.

Kalenderoversigt