Velkommen til Bredvad Mølle

Besøg på den historiske gamle vandmølle, som var en af de største vandkraftmøller på Gudenåen. Ikke kun korn blev malet her, også stampet klæde til bl.a. uniformer og meget mere - indtil den brændte i 1922.

I dag ligner Bredvad Mølle en almindelig gård, men i møllens storhedstid omkring 1900 var den et lokalt handelscentrum med 22 ansatte.

Guidet tur, hvor nuværende ejer familien Røjgaard fortæller om livet med og tæt ved møllen.

Historiefortæller Karen Bækbøl vil redegøre for Bredvadmølles historie.